SALES & SERVICES

Trading (Sales & Services)
  • ให้บริการขาย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

  • ชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

  • เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆ

  • จากผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

Visitors: 60,143